Home » Accés alumnes

Accés alumnes

Existing Users Login
 Remember me  
Forgot password? Click here to reset
New Users Registration
*Required field

Els informem que les dades personals facilitades en el present document seran incloses als fitxers informatitzats de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, amb la finalitat de fer-ne la corresponent gestió administrativa general, la tramesa d’informació d’activitats i eventualment la comercialització de serveis o productes propis i d’empreses col·laboradores del Liceu. I d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, amb una comunicació per escrit juntament amb la fotocòpia del seu DNI dirigida a la Fundació del Gran Teatre del Liceu, per correu postal: La Rambla 51 – 59, 08002 Barcelona; per fax: 93 485 99 28; o per correu electrònic (indicant com a referència “LOPD”).