Home » Guia docent

Guia docent

Òpera Oberta és un programa educatiu impulsat pel Gran Teatre del Liceu, en el qual es té com a objectiu principal divulgar l’art de l’òpera entre els estudiants universitaris de tot el món.

Tota universitat que incorpori aquest curs a la seva oferta formativa, designarà un responsable acadèmic que coordinarà la gestió del curs amb el Liceu, garantirà el compliment del conveni de col·laboració entre ambdues institucions i realitzarà les gestions docents necessàries en la pròpia universitat com el calendari acadèmic, la proposta docent i el valor curricular que l’alumne matriculat a Òpera Oberta obtindrà a la universitat.

El curs s’estructura en diferents mòduls. Per cadascun d’ells el Liceu ofereix als alumnes:

 • L’assistència, des de l’auditori de la seva universitat, a la transmissió d’òpera d’una producció del Liceu.
 • L’accés, a través del web operaoberta.org, als materials complementaris.

El professorat d’Òpera Oberta desenvoluparà la proposta docent a partir dels títols operístics proposats i dels materials que el Liceu ofereix gratuïtament. Disposarà, a més, de total llibertat per afegir els continguts educatius que consideri convenients.

Donat que el curs es basa en emissions d’òpera, hi ha un component temporal a tenir present en l’organització del curs Òpera Oberta dins l’oferta  formativa de la universitat. El Liceu ofereix dues modalitats programàtiques (anual: octubre-maig / segon semestre: gener-maig) perquè cada institució educativa generi el calendari acadèmic que oferirà al seu alumnat.

Així doncs, la guia té com a objectiu establir les característiques genèriques del programa a partir de les quals cada universitat desenvoluparà el seu propi curs Òpera Oberta.

A qui s’adreça
A estudiants universitaris de qualsevol especialitat.

Requisits d’accés
No es requereix cap requisit especial d’accés.

Procediment d’inscripció
L’estudiant ha de tramitar la matrícula a la seva universitat.
El professorat informarà a l’alumnat la necessitat de registrar-se a operaoberta.org per tal de rebre els materials dels mòduls.

Valor curricular
El curs comporta l’adquisició d’un o més crèdits. Cada universitat determinarà el valor curricular.

Competències
Essent l’òpera un art considerat total, que engloba una multiplicitat de manifestacions artístiques (ballet, creació de decorats, disseny de vestuaris, escriptura del llibret, música, cant…) el curs incideix en moltes competències de caràcter interdisciplinari o transversal, com poden ser:

 1. Respectar i defensar el patrimoni cultural operístic heretat.
 2. Desenvolupar el sentit crític enfront les diferents manifestacions artístiques.
 3. Integrar en la pròpia disciplina i de manera transversal aprenentatges d’altres disciplines, com l’artística.
 4. Conèixer els llenguatges visuals i les seves característiques.
 5. Apreciar els valors estètics de les obres artístiques.
 6. Identificar els elements que intervenen en una producció operística (dramatúrgia, direcció escènica, interpretació, vestuari, il·luminació…)
 7. Comprendre la funció i l’ús de l’òpera en la nostra societat.
 8. Apreciar la utilitat de la tecnologia en facilitar la transmissió d’espectacles en viu arreu del món.

Objectius generals

 1. Potenciar la cultura operística i musical com a element integrador en la formació permanent de les persones.
 2. Apropar els estudiants universitaris al món de l’òpera en particular i de l’apreciació musical en general.
 3. Contribuir al desenvolupament de l’apreciació artística fomentant l’esperit crític.
 4. Desvetllar la sensibilitat enfront la manifestació artística.
 5. Fomentar el respecte cap a tot tipus de manifestacions artístiques a través del coneixement del què succeeix a l’entorn de les creacions operístiques.

Objectius específics

 1. Ampliar els coneixements històrics i culturals de l’alumnat a través de la contextualització de l’òpera.
 2. Proporcionar materials didàctics específics per facilitar el coneixement de l’opera.
 3. Aportar elements per al debat i la construcció de l’esperit crític entorn de l’art i la creació.
 4. Connectar l’art de l’òpera amb altres disciplines científiques i humanistes.
 5. Conèixer els diferents perfils professionals que intervenen en el procés de producció d’una òpera.
 6. Apropar l’alumnat a la complexitat de processos que se succeeixen a l’entorn, davant i darrera de l’escenari en el moment de la representació operística.

Avaluació
Correspon al pla docent de cada universitat establir els mecanismes d’avaluació convenients.

Activitats
Complementàriament a les proposades en el pla docent de cada universitat, l’alumnat registrat al web d’Òpera Oberta podrà realitzar:

 • Lectures, audicions i visionat de materials referents a l’art operístic en general i als títols operístics proposats en concret.
 • Assistència a emissions d’òpera a l’auditori de la universitat.
 • Generació d’un treball d’investigació1 sobre un tema específic del mon operístic.

Continguts
Seguint els calendaris programàtics establerts durant l’any acadèmic 13-14 els mòduls es desenvoluparan entorn els títols operístics següents:

L’incoronazione di Poppea de Claudio Monteverdi

Die Entführung aus dem Serail de W.A. Mozart

L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti

Midsummer Night’s Dream de Benjamin Britten

[consultar calendaris]

L’alumnat registrat a operaoberta.org, tindrà accés als materials que conformen cada mòdul i que complementen la proposta docent del professorat. Aquests mòduls s’articulen en els següents punts:

 • Fitxa artística
  Detalla les persones responsables de la direcció de l’espectacle i els artistes que la interpreten.
 • Ressonàncies operístiques
  Càpsules de vídeo que donen visibilitat a les múltiples disciplines vinculades a la producció operística:  des de les professions artístiques i tècniques a projectes vinculats a l’òpera. Objectiu: conèixer aspectes i realitats associades a la producció d’una òpera.
 • Arxiu històric
  A partir de l’arxiu de Liceu, s’oferiran una selecció d’anècdotes, curiositats i documentació contextualitzada al voltant del títol operístic (els documents s’oferiran en la llengua original de publicació). Objectiu: aproximació des d’un punt de vista diferent al món líric en general i al títol corresponent al mòdul en particular.
 • La playlist
  Audicions d’una selecció musical. Objectiu: coneixement ampli de l’estètica musical i l’estil de l’època.
 • Sessions de Foyer
  Enregistrament sonor de 20 minuts amb guió a càrrec de la direcció artística on es narren aspectes rellevants sobre l’òpera. Objectiu: contextualització de l’òpera.
 •  Argument
  Argument, sinopsis i personatges de l’òpera.
 •  Programa de mà
  Articles vinculats a la producció operística i entrevistes amb professionals implicats (director d’escena, director musical, solistes… ). Objectiu: Conèixer en profunditat l’espectacle.
 • Material col·laboratiu
  Material complementari generat per les universitats participants en el curs.
 •  Classe prèvia
  Audiovisual de 15 minuts, produït a partir d’un guió realitzar per professorat de les universitats participants, que repassa el context històric, l’autor i el llibretista, les escenes i aspectes de la dramatúrgia. Aquest contingut s’emet just abans de l’inici de l’òpera. Objectiu: reforçar els aspectes més representatius de l’òpera a la que s’assisteix.

Treball d’investigació1 - La participació de l’estudiant en aquesta activitat és opcional i està subjecte a la tutoria del professorat de la seva universitat, que establirà els requisits i propostes sobre les que desenvolupar el treball. El Liceu incorporarà els treballs presentats en la càpsula “Ressonàncies Operístiques” publicant-los en operaoberta.org. Per promoure la participació en aquesta activitat opcional el Liceu realitzarà un concurs que premiarà els millors treballs. Les les bases del concurs estan publicades a operaoberta.org

Nota important sobre aquesta guia:

La informació d’aquesta guia té valor orientatiu en relació a les característiques del curs i als materials que el Gran Teatre del Liceu ofereix a les universitats. Per a poder concretar la informació referent a qualsevol dels aspectes vinculants d’aquesta assignatura, l’alumnat consultarà el Pla docent de la universitat en la que realitzi la matrícula. Tota universitat que ofereixi el curs Òpera Oberta ha de disposar del pla d’estudis d’aquesta assignatura en el seu web institucional, juntament amb la resta d’oferta formativa de la universitat.